Rosenserien

Med en redan befintlig närvaro på Facebook fick vi uppdraget att ta det till nästa steg. Med en väl utarbetad strategi påbörjade vi arbetet med att vidareutveckla Facebook-sidan såväl grafiskt som tekniskt. Vi kickade igång med en tävling och annonsering inom plattformen, på en månad har de nästan fördubblat antalet fans.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete med regelbunden support, roliga kampanjer och rådgivning, för att de ska bli ännu större och bättre!

Rosenserien