O’Learys Trademark AB

Vi fick uppdraget att skapa O’Learys Trademarks officiella Facebook-sida.

Sidan ska kommunicera relevanta nyheter som är generell för alla 70 O’Learys restauranger runt om i världen.

Vi tog även fram ett policydokument hur en Facebook-sida ska administreras samt en utbildningspresentation för alla franchisetagare

O'Learys Trademark AB