Fastighets AB LE Lundberg

Vi har hjälpt Lundbergs med flertalet tjänster inom sociala medier.

Vi fick tidigt uppdraget att ta fram en Facebook-sida för Norrköping City som de äger tillsammans med Diligentia, den har i skrivande stund har över 1600 fans och växer.

Dessutom har vi även skapat en officiell Facebook-sida för Fastighets LE Lundberg samt haft en föreläsning för Lundbergs personal i Jönköping om sociala medier.

Fastighets LE Lundberg