Företag och val av marknadsföring

I dagens samhälle är det en självklarhet att ha med sociala medier som en del av planen kring företagets marknadsföring. Eftersom kunder håller till mer och mer online och framför allt i mobilen, är det av yttersta vikt att det finns en tydlig och konsekvent plan kring marknadsföring på sociala medier. Dock är sociala medier och annan typ av reklam online så pass ny att många bolag gör uppenbara fel och vitala misstag när de försöker att nå ut till sina värdefulla kunder via dessa kanaler. Vi tar här en titt på vad man bör och inte bör göra.

Marknadsföring av ditt företag i sociala medier kräver en genomtänkt strategi

Marknadsföring i sociala medier kräver konsekvens

En av de första aspekterna att ta upp handlar om något som man ser stora som små bolag misslyckas fatalt med många gånger. Det handlar i korthet om att visa upp en enhetlig bild av sitt bolag i all typ av marknadsföring oavsett vilken kanal det handlar om eller hur en kund i fråga har kommit i kontakt med varumärket. Här ser vi en av de största riskerna som ett bolag och dess varumärke utsätter sig för men det är enkelt att ordna.

Hur ser man då till att man har samma identitet i alla sina kanaler? Detta är en viktig fråga inte bara för marknadsföring inom sociala medier utan i allmänhet. En modell som har visat sig framgångsrik för många bolag är det som kallas 360-modellen. Med 360 (grader) menas att man täcker varenda vinkel med en och samma typ av kommunikation utåt. Detta gäller design, utseende, ton och vilket typ av språk man använder sig av mot sina kunder och detta kräver en grundlig planering.

Vad innebär en enhetlig röst utåt?

Det kan vara förödande och skapa stor förvirring hos kunder om de möts av en slags röst. en typ av kommunikation på till exempel Instagram, och en helt annan på Facebook eller Twitter. Om ni till exempel har valt att vara unga, roliga och skämtsamma i er kommunikation till kunderna via smarta inlägg på Instagram, kan ni i er marknadsföring på Facebook inte ge ett intryck av att vara allt för allvarliga, byråkratiska och styrda av regler. Då riskerar hela varumärket att missuppfattas.

En annan viktig aspekt när det kommer till marknadsföring speciellt i sociala medier är er frekvens; alltså hur ofta ni förekommer och dyker upp framför kundens ögon. Om man är för aggressiv riskerar man att framstå som irriterande och kanske snarare stöta ifrån sig sina kunder. Däremot måste man vara regelbunden och se till att man alltid är aktuell och relevant i kundens ögon. Här finns det en rad tumregler för olika forum. Till exempel rekommenderas oftast två poster på Instagram dagligen, varken mer eller mindre.

Investera tid på en enhetlig strategi

Som du märker finns det en del saker att tänka på för att vara effektiv och framgångsrik i sin marknadsföring på sociala medier. Vi har här gett ett par korta tips som handlar om hur du ska se till att ditt varumärke framstår som konsekvent och enhetligt i kundens ögon. Vi har även pratat om vikten av att hålla en sund och jämn frekvens i sitt postande inom olika kanaler. Kan du bemästra dessa tekniker har du kommit en bra bit på vägen.