Föreläsningar och workshops – utveckla företaget och personalen

En föreläsning är ett tillfälle då en inspirerande och lärd person berättar något inför en större eller mindre publik. Det kan ske på en arena eller i en mindre lokal, som ett klassrum. Ofta är föreläsaren expert på något ämne och försöker lära sin publik så mycket som möjligt om sina kunskaper. Föreläsningar kan vara väldigt olika till sin karaktär. Vissa är roliga och underhållande medan andra är mer fokuserade på fakta och kunskap. Oavsett vad det handlar om kan föreläsningar och workshops vara ett bra sätt för en verksamhetsledare att utveckla sitt företag och sin personal.

Föreläsningar är ofta lärorika

Föreläsningar och workshops är lärorika

Föreläsningar och workshops är ofta väldigt lärorika. Om du är chef på ett företag så kan du låta din personal gå på en föreläsning där ämnet är något som du upplever att din personal har bristande kunskaper i. Det kan röra något som handlar om något praktiskt i er verksamhet, men det kan också vara något mer övergripande, som till exempel hur man är en god arbetskamrat. Ett annat exempel är när någon professor eller annan akademiker ger en faktaspäckad föreläsning i sitt ämne.

Att låta sin personal besöka föreläsningar och workshops kan också vara ett sätt att jobba med företagets värdegrund. Tillsammans med en inspirerande lärare kan din personal få tid att tänka efter och fundera över vilka värden som är styrande på arbetsplatsen. Detta är ofta ett populärt inslag under personaldagar på till exempel myndigheter, kommuner och landsting. Värdegrunden är grundläggande för hur kollegor behandlar och bemöter varandra och därför är den viktig också för vilket arbete som blir utfört. Att ägna några timmar per år åt detta är en bra investering.

Att gå på en föreläsning kan vara inspirerande

Det kan också vara väldigt inspirerande att gå på en föreläsning eller en workshop. Många talare är karismatiska och jobbar medvetet med humoristiska och tänkvärda inslag för att inspirera lyssnarna. Mi Ridell och Alexander Holmberg är exempel på två av Sveriges kanske mest inspirerande talare. Föreläsningar med humor och eftertanke kan bidra till arbetsmiljön på en arbetsplats genom att lyssnarna kommer tillbaka till arbetet mer inspirerade än vad de var när de lämnade den. På det sättet är det en bra investering från ledningen.

Att bjuda in till workshops och föreläsningar bidrar även till gemenskapen bland de anställda. Att kollegorna gör något tillsammans som är lite annorlunda från den normala arbetsrutinen leder ofta till en starkare samhörighet i gruppen. Det är vanligt att kombinera föreläsningen med fika eller lunch och detta kan bli ett tillfälle för kollegorna att samtala om vad man har lyssnat på. Gemenskapen stärks på det sättet vilket i sin tur leder till effektivare arbete och en trevligare atmosfär på jobbet.

Föreläsningar och workshops är bra för arbetsplatser

Föreläsningar och workshops kan höja stämningen på en arbetsplats och öka effektiviteten hos medarbetarna. Genom att de anställda får lära sig nya saker, bli inspirerade och stärka sin gemenskap kan det vara en god investering från företagsledningen att låta medarbetarna besöka föreläsningsserier eller workshops. Detta är ett inslag i arbetsvardagen som uppskattas av många och som brukar visa sig ha många positiva effekter. Det finns många typer av talare och det brukar inte vara några problem att hitta en som passar för de ändamål som finns.